Styret

Den beste måten å kontakte styret på er å sende e-post til: stupklubbenspinn@gmail.com

Leder: Thor Fossnes (Tlf: 932 50 991)

Nestleder: Cathrine Heisholt (Tlf: 922 47 035)

Styremedlem: Christina Ragnvaldsen

Styremedlem: Marte Paus Vadem

Styremedlem: Martine M. Rød

Styremedlem: Stig Monstad

Varamedlem: Bjørn Wirum

Varamedlem: Kim Jensen