Styret

Leder: Taran Abrahamsen
Tlf: 905 05 475
Epost: stupklubbenspinn@gmail.com

Nestleder: Jeanette Fossnes
Tlf: 906 82 742
Epost: line.fossnes@gmail.com 

Styremedlem: Rita Johansen Elmrani
Tlf: 414 45 330
E-post: ritae@vfk.no

Styremedlem: Cathrine Heisholt
Tlf: 92247935
Epost: cathrine.heisholt@gmail.com

Styremedlem: Marina C. Hotvedt

Styremedlem: Christina Ragnvaldsen

Varamedlem: Bjørn Wirum
Tlf: 907 93 800
Epost: bwirum@gmail.com

Varamedlem: Kim Jensen
Tlf: 954 71 455
Epost: kim.daniel.jensen@sf-nett.no