Styret

Den beste måten å kontakte styret på er å sende e-post til: stupklubbenspinn@gmail.com

Styreleder: Cathrine Heisholt (Tlf: 922 47 035)

Nestleder: Christina Ragnvaldsen (Tlf: 90503408)

Styremedlem: Marte Paus Vadem

Styremedlem: Martine M. Rød

Styremedlem: Lene Riksfjord-Lie

Varamedlem/Trener: Kim Jensen

Varamedlem/Trener: Anette Henriksen