Partier

Alle partiene går på tvers av alder og kjønn. Alle nye starter opp på «stup bredde» som er et åpent parti, mens plass på de øvrige partiene bestemmes i samråd med trenerne. Påmelding skjer via e-post til stupklubbenspinn@gmail.com

Stup bredde:
Passer for deg som er fersk på stuping og ønsker å lære grunnleggende stupferdigheter. 1 trening per uke. Krav: Du må være svømmedyktig og lytte til beskjeder.

P1:
Passer for deg som har grunnleggende ferdigheter i hopp/stup. 1 trening per uke.

P2:
Passer for deg som allerede kan det grunnleggende og ønsker å utvikle deg videre innen stuping på alle høyder og i tillegg vil ha tørrtrening i turnhallen. 2-3 treninger per uke.

P3:
Passer for deg som er ivrig og nærmer deg et stupprogram, viser motivasjon til å lære og ønsker utvikles seg som stuper. Stupere på P3 trener med tanke på å bli konkurransestupere. Flere av utøverne her kan delta i Tripp Trapp-konkurranser. 3-4 treninger per uke.

Konkurransepartiet:
Passer for deg som har et fullt stupprogram på minimum to høyder og ønsker å satse som konkurransestuper og delta i nasjonale og internasjonale konkurranser. Her kreves det stor treningsvilje, egeninnsats og det forventes at man deltar på alle hovedtreningene. 4-5 treninger per uke.