Treningstider

Alle partiene går på tvers av alder og kjønn. Alle nye starter opp på «stup bredde» som er et åpent parti, mens plass på de øvrige partiene bestemmes i samråd med trenerne. Påmelding skjer via e-post til stupklubbenspinn@gmail.com